Revolt: jongeren laten hun stem horen

Geplaatst in Jongeren op

Jongeren hun stem laten horen, dat is het hoofddoel van het jongerenpanel Revolt van R-Newt in Dordrecht. Jongeren gaan in gesprek met raadsleden, burgemeester en wethouders en geven hun ongezouten mening over allerlei topics, zoals uitgaan, onderwijs, veiligheid, politiek, woonruimte en de 1,5 meter samenleving. Hiermee willen ze een ware revolte te ontketenen bij de lokale politiek, in de hoop dat deze het jongerenbeleid aanpast.

Zoals de Dordtse meiden Manon, Quinty en Lamba. Ze worden ondersteund door jongerenwerker Martine van Gool. “Wij vinden de participatie en de mening van jongeren belangrijk. De politiek heeft de behoefte te weten wat er leeft onder jongeren, het panel kan die behoefte voeden.” De meiden zijn politiek bewust en willen zich mobiliseren tegen de politieke maatregelen. Jongerenwerkers hebben makkelijker toegang tot politieke netwerken. Martine: “Wij kunnen hen net dat steuntje in de rug geven en hen middels het panel een stem geven.”

Stereotypering doorbreken
Manon, Quinty en Lamba: “Wij willen het stereotype beeld van de jongere die ver van de politiek afstaat doorbreken. Wij willen juist gehoord worden en opkomen voor onze rechten. Hiermee dicht je de kloof tussen de jongeren en de politiek en kun je mensen tot inzichten brengen.” Ze hadden een open gesprek met burgemeester Wouter Kolff. Over wat de vrijheidsbeperkende maatregelen in coronatijd voor jongeren betekenden. Soms waren de gevolgen van de maatregelen groter dan het virus zelf. In het onderwijs bijvoorbeeld, door online les ging de kwaliteit van het onderwijs achteruit en liepen leerlingen grote leerachterstanden op. Ook was het schrijnend dat kankerpatiënten op een wachtlijst kwamen, omdat corona-patiënten voorgingen. Waardoor zij eerder overleden. Manon, Quincy en Lamba: “Je moet kijken naar de proportionaliteit van het virus, de ernst van de situatie afwegen tegen de draconische maatregelen en een realistische afweging maken.” Gelukkig zijn de maatregelen versoepeld, maar dat neemt de zorgen niet weg. “Nu pas zal blijken hoe groot de impact van de maatregelen is. Op de gezondheid, het onderwijs en de (lokale) economie.,” aldus de meiden.  Wouter Kolff, tevens voorzitter van de Veiligheidsregio, was bereid kritisch te kijken naar de maatregelen, maar ook hij is afhankelijk van het beleid van de landelijke overheid. Manon, Quincy en Lamba: “We hebben hem getipt actief te zijn op Facebook en Instagram. Als hij interessante zaken voor jongeren post, maakt dat hem populair en gaat hij mee met zijn tijd.”

Een geoliede machine
Inmiddels gaat het bestaan van Revolt als een lopend vuurtje rond binnen de Dordtse politiek en sociaal netwerk. Medewerkers van sociaal-maatschappelijke organisaties weten de meiden te vinden. Zo zijn ze al benaderd door Saskia den Ouden (Duurzaamheidscentrum) om te praten over het tegengaan van zwerfafval. “Revolt moet een geoliede machine van jongerenparticipatie worden, gecoached door R-Newt. Ofwel een serieuze gesprekspartner voor de lokale politiek, stedelijke wijkorganisaties, sociale netwerkpartners, woningbouwverenigingen alsook commerciële partijen. Die gevraagd wordt om hun mening over jongeren topics en die eerste hand informatie heeft over de doelgroep waar het om draait. Als je met het panel praat, moet je wel beseffen dat die een uitgesproken mening heeft, mensen wakker wil schudden en actie wil voeren. We zijn geen theekransje. Hoe steviger je bent, hoe serieuzer je wordt genomen en hoe effectiever de adviserende rol.” Of zoals Wouter Kolff na afloop van het gesprek bijna opgelucht zei: “Ik moet straks naar de gemeenteraadsvergadering. Daar wordt het vuur me niet zo aan de schenen gelegd.”

Ben jij een jongere en voel je je door het lezen van dit artikel aangetrokken tot het jongerenpanel Revolt en wil je ook lid worden? Neem dan contact op met Martine van Gool (martine@r-newt.nl) van R-Newt Dordrecht