Over R-Newt Kids

Betrokken. Bekwaam. Beschikbaar. Betrouwbaar. Bevlogen.

Betrokken.
Door daadwerkelijk tijd te maken voor de ander; waar en wanneer het nodig is aanwezig te zijn; te investeren in een band met het kind en zijn/haar ouder(s). Maar ook kunnen wij zien wat er nodig is doordat we bekend zijn met het sociaal netwerk. Dat kunnen we vervolgens weer overbrengen aan samenwerkende partijen, in samenspraak met de ouders.

Bekwaam.
Door te werken met (en het ontwikkelen van) erkende en/of beproefde methodieken, trends te volgen en toe te passen, verbindingen te zoeken binnen het netwerk en op de hoogte te zijn van de leef- en belevingswereld van zowel kinderen als ouders.

Beschikbaar.
Door present en outreachend te werken, de vraag van de ander centraal te stellen en door actief mee te denken in het opgroeien en opvoeden.

Betrouwbaar.
Door in te zetten op een goede relatie met kinderen en ouders, waarbij ondersteuning in plaats van overname centraal staat. Wij communiceren duidelijk, transparant en ’to the point’, bovendien werken wij samen met ouders en netwerkpartners, vanuit een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid en parallel lopende trajecten à la R-Newt.

Bevlogen.
Door een proactieve houding die gekenmerkt wordt door passie en energie, waarbij vanuit motivatie wordt ingezet op participatie.