Orpheus

Het project ORPHEUS staat voor ‘Offline and online Radicalisation Prevention Holding back Extremism and Upholding Security’ en wil experimenteren met alternatieve vormen van (offline en online) preventie van politiek geweld bij sociaal vervreemde jongeren.

Over Orpheus

In Europese steden is de dreiging van radicalisering ten aanzien van alle vormen van politiek geweld een belangrijke en toenemende maatschappelijke zorg. Deskundigen op het gebied van terrorismebestrijding beschrijven de risicojongeren omdat daar het risico is dat ze zich vervreemden van familie, vrienden en de sociale omgeving. Met een gebrek aan positieve vooruitzichten, zowel reëel als waargenomen, zijn ze op zoek naar “erbij horen”. Deze sociale vervreemding maakt ze ontvankelijk voor enige vorm van radicalisering. Zowel beleidsmakers als veldwerkers erkennen de noodzaak om jongeren effectiever te betrekken bij het verminderen van dit risico tot radicalisering. ORPHEUS zal nieuwe geïntegreerde en op elkaar afgestemde diensten ontwikkelen voor het online en offline voorkomen van politiek geweld door de preventieve maatregelen uit te breiden in samenwerking met particuliere en maatschappelijke instellingen, en met jongeren en hun opvoeders als centrale actoren.

Grensoverstijgend programma

Landen en regio’s hebben hun eigen aanpak ontwikkeld in reactie op de acute bedreigingen van politiek geweld: lokale programma’s zijn ontwikkeld op het gebied van preventie. De expertise over deze onderwerpen blijft echter beperkt en gefragmenteerd en kan niet gemakkelijk worden overgedragen naar andere landen en regio’s. Omdat extremistische groepen en verhalen over nationale grenzen heen opereren, is het cruciaal dat onze reactie gezamenlijk wordt ontwikkeld. Om de kenniskloof rondom preventie te dichten, moeten lokale organisaties buiten de grenzen gaan werken en denken. De deelnemende partijen zijn:

 • BE City of Mechelen (penvoerder)
 • UK Portsmouth City Council
 • UK University of Portsmouth
 • BE Artevelde University College Ghent
 • FR Greta Grand Littoral
 • NL University College Roosevelt
 • NL ContourdeTwern

Doelstellingen Orpheus

 • Ontwikkeling van een aanpak om het risico op radicalisering te verkleinen;
 • Ontwikkeling van zowel online- als offlinediensten welke zowel door en onder jongeren als maatschappelijke partners vormgegeven en getoetst worden;
 • Ontwikkeling van trainingen voor frontline medewerkers;
 • Het creëren van draagvlak voor de aanpak en onderzoeken bij politiek en partners;
 • Het creëren van veilige ruimtes (safe spaces) offline en online, waar jongeren hun ongenoegen kunnen uiten en gehoord worden.

R-Newt & Orpheus

R-Newt R-Newt zal naast het delen van kennis en meedenken binnen het thema vormgeven aan pilots waarbij nieuwe interventies worden getoetst. Deze vindt plaats in het werkgebied van Dordrecht. Daarbij gaat het zowel om offline als online interventies. Wil je meer weten over dit traject dan kun je contact opnemen met Issam Bulahruz, te bereiken op Issam@r-newt.nl of Sibel Demir, te bereiken via Sibel@r-newt.nl.

Looptijd van het project: 01/02/2019 t/m 30/09/2022. Totale kosten: € 4.315.671,80, waarvan 60% gesubsidieerd door Interreg2Zeeën.