Orpheus

Het project ORPHEUS staat voor ‘Offline and online Radicalisation Prevention Holding back Extremism and Upholding Security’ en wil experimenteren met alternatieve vormen van (offline en online) preventie van politiek geweld bij sociaal vervreemde jongeren.

Over Orpheus

Samen met zeven Europese partners ontwikkelt R-Newt in het Orpheus-project nieuwe geïntegreerde diensten voor online en offline preventie van politiek geweld. Samen met maatschappelijke instellingen én jongeren en hun opvoeders breiden we de preventieve diensten uit. In de directe samenwerking zijn daarbij onderwijsinstellingen, gemeentes, jongerenwerk- en veiligheidsorganisaties betrokken uit Nederland, België, Frankrijk en Engeland.

Doelstellingen ORPHEUS

  • Het creëren van veilige ruimtes (safe spaces) offline en online, waar jongeren hun ongenoegen kunnen uiten en gehoord worden;
  • Ontwikkeling van zowel online- als offlinediensten welke zowel door en onder jongeren als maatschappelijke partners vormgegeven en getoetst worden;
  • Ontwikkeling van trainingen voor frontline medewerkers;
  • Ontwikkeling van een aanpak om het risico op radicalisering te verkleinen;
  • Het creëren van draagvlak voor de aanpak en onderzoeken bij politiek en partners.

Drie lijnen 

We werken met drie lijnen in de projectactiviteiten: safe spaces, online safety en opschaling.

  • Het doel van de safe spaces is het tackelen van causale factoren van gewelddadig extremisme. Dat doen we door het verlengen van het preventienetwerk. We bieden jongeren kanalen om zich te kunnen uiten en hun ongenoegen vrijuit te benoemen. En we promoten inclusieve alternatieven op maatschappelijke kwesties.
  • Met online safety preveniëren we online grooming, ofwel het lokken van jongeren. Tools zijn onder andere workshop, online interventies, alter-narratives en factvideo’s. Op die manier brengen we de nuance terug in dusdanig gemonteerde video’s en afbeeldingen, die een gevaarlijk doel dienen.
  • Tot slot systematiseren en verspreiden we alternatieve preventiemodellen. Dat doen we door positieve preventies/casussen te analyseren, ondersteunende tools te ontwikkelen voor professionals en beleidsaanbevelingen op te stellen voor lokale, reguliere, nationale en zelfs Europese autoriteiten.

Status

Met nog een jaar te gaan, staan we middenin de testfase. Concreet betekent dit dat wij als praktijkorganisatie nu de bottom-up ontwikkelde tools in praktijk brengen. We organiseren safe space-activiteiten met jongeren, zijn begonnen met het trainen van jongerenwerkers en andere professionals én we verzorgen workshops. 

R-Newt & Orpheus

R-Newt zal naast het delen van kennis en meedenken binnen het thema vormgeven aan pilots waarbij nieuwe, zowel online als offline, interventies worden getoetst. Deze vinden plaats in het werkgebied Dordrecht. Daarbij gaat het zowel om offline als online interventies. Meer weten over het Orpheus project of onze trainingen? Neem contact op met Sibel Kunst-Demir. E-mail: sibel@r-newt.nl of via LinkedIn

Looptijd van het project: 01/02/2019 t/m 30/09/2022. Totale kosten: € 4.315.671,80, waarvan 60% gesubsidieerd door Interreg2Zeeën.

Partner meeting maart 2022

Inspirerende partnermeeting gehad met de Orpheus-deelnemers uit Nederland, België, Frankrijk en Engeland. We hebben ze de mooie stad Dordrecht laten zien en namen de partners mee naar Breek de Week, een safe space-event in DOOR Dordrecht. Het was fijn om elkaar te ontmoeten en meer te kunnen vertellen over preventie van sociale vervreemding en dan vooral over de rol van #jongerenwerk versus overheid.