Dit is wat we doen

Training

Tijdens de trainingen maken wij (onwenselijke en onwettig) gedrag bespreekbaar en/of inzichtelijk. Wij vinden het belangrijk dat je leert begrijpen waar bepaald gedrag vandaan komt, welke impact dit gedrag heeft op jezelf of een ander én hoe dat gedrag het beste benaderd kan worden. Wij zijn overtuigd dat je met begrip en herkenning pas echt kan werken aan de relatie. Om vanuit betrokkenheid jongeren te ondersteunen in het verrijken van hun autonomie en levensvaardigheden.Onze trainingen richten zich op twee groepen:

  • Het netwerk rondom jeugd. Denk aan alle jeugdprofessionals, ouders, leerkrachten, buurtpreventie of sportcoaches.
  • Kinderen en jongeren van 6 tot 27 jaar. En dan met de name de jeugd die moeilijk of niet bereikbaar is voor de professionals en het netwerk dat om hen heen beweegt.

Advies

Wij adviseren op jeugdvraagstukken. Onze adviezen richten zich niet alleen op het bespreken en inzichtelijk maken van bepaald gedrag, maar analyseert ook waar dit gedrag vandaan, wie waar invloed of heeft en hoe dit gedrag voorkomen kan worden binnen de systemen waarin deze jongeren zich bevinden. Dat vraagt om een bredere kijk naar het geheel, waarin oplossingen op diverse vlakken en domeinen te vinden zijn. Het vraagt niet alleen een aanpassing van gedrag, maar vaak ook iets van de omgeving waarin het gedrag plaatsvindt.

Jongerenwerk

Soms is een training of adviestraject niet nodig en worden wij gevraagd ons vakmanschap in te zetten. We zijn dan present en werken vanuit onze programmalijn om een bijdragen te leveren aan de gewenste organisatiedoelen van de betreffende organisaties.

Vakopleiding jongerenwerk

Jongerenwerk is vakmanschap en een vak van kunnenzijn en doen. Met de vakopleiding ondersteunen we (nieuwe) collega-jongerenwerkers en stomen we ze klaar voor de praktijk.