Kennis over de leefwereld van jongeren

R-Newt T&A geeft advies en training op actuele thema’s vanuit de brede ervaring in het werken met jongeren. Volgens ons vraagt iedere situatie om maatwerk. Vraagstukken zijn er om te analyseren en een passend antwoord op te vinden.

R-Newt Training & Advies

Focus op kwaliteit

Alle T&A-thema’s zijn afgeleid van de actualiteit waar jongeren anno nu bij betrokken zijn: radicalisering, sexting, pesten, straatcultuur. De trainingen en adviezen hebben wij ontwikkeld op basis van de praktijk van het jongerenwerk en de feedback van de jongere en zijn/haar omgeving.

Het werkgebied van R-Newt bestrijkt de regio Midden-Brabant en Dordrecht. We werken voor jongeren in de leeftijd van ± 8 tot 27 jaar. De afgelopen jaren hebben we stevig geïnvesteerd in het ontwikkelen en/of toetsen van onze interventies voor jongeren en hun omgeving. Dit doen we samen met landelijke partijen. We bewegen snel en adequaat mee met de actualiteit zonder daarbij de kwaliteit tekort te doen. De kennis en kunde die wij ontwikkelen, delen we graag met u. Dat doen we via R-Newt T&A.

Meer over R-Newt T&A T&A productenboek Neem contact op