Zonder motivatie geen prestatie

Sofie komt te laat binnen in de les. Jij denkt: daar gaan we weer. Vorige week hebben jullie nog duidelijk afgesproken dat ze niet meer te laat kan komen en nu dit. Je roept vrolijk: “Dat wordt trakteren, Sofie!” Sofie haalt haar schouders op en sluit stilletjes aan. De rest van de bijeenkomst zit ze er ongemotiveerd bij. ‘Waarom lukt het mij niet om Sofie te laten doen wat ik aan haar vraag?’ In de training zonder motivatie geen prestatie staan we stil bij deze vraag.

DE TRAINING

Tijdens de training leer je gericht te werken aan het versterken van competenties, het zelfbeeld en zelfbewustwording van je leerlingen. Je leert doelbewust successen te creëren en weet deze samen te vieren. Je speelt slim in op de bestaande groepsdynamiek, waarin je leerlingen laat meedoen, meetellen en invloed hebben over hun eigen successen. Jij, als rolmodel, coach, leraar of trainer, bent betrokken en geeft het vertrouwen aan de leerlingen. Zodat jou leerlingen weer geactiveerd worden om een ondernemende rol aan te nemen.

 RESULTAAT NA DE TRAINING

  • Je hebt kennis over talentgericht werken, een ontwikkelingsgerichte benadering
  • Je kent de kracht van succeservaringen, rolmodelwerking en self efficienty
  • Je weet in te spelen op de psychologische basisbehoefte: autonomie, betrokkenheid en competentie
  • Je hebt kennis over groepsdynamica en het effect op iemand zijn gedrag
  • Je leert breed te kijken naar de diverse leefdomeinen die invloed kunnen hebben op de innerlijke motivatie
  • Je kunt bovenstaande bouwstenen toepassen in je eigen praktijk

AANDACHTSPUNTEN

  • De trainingen zijn ingericht voor 8 tot 12 deelnemers
  • Wij geven training op locatie, liefst zo dicht mogelijk bij de eigen praktijk
  • Voorafgaand aan de training stemmen we het handelingskader af bij de werkwijze van uw organisatie
  • Training bestaat uit twee dagdelen

WERKWIJZE

De training is didactisch opgebouwd aan de hand van de methode van Karin de Galan. Concreet betekent dit dat we vertrekken vanuit jouw praktijk, we bekijken samen wat werkt en wat niet, je krijgt voorbeelden en een theoretische onderbouwing om het vervolgens in kleine stappen zelf te doen en mee te nemen naar je dagelijkse praktijk.

VOOR WIE IS DE TRAINING?

Leraren, coaches, trainers, jeugdprofessionals, ouders, Peers, groepsleiders, teamleiders en alle andere mensen die anderen willen motiveren om te ondernemen. Het onderwijs en sportaanbieders gingen je al voor.