Update The NXT Chapter (MDT): waar staan we nu?

Geplaatst in Algemeen op

Ons MDT-project in Dordrecht is nu een jaar bezig. Hoe gaat het nu met The NXT Chapter? Waar staan we en wat staat ons in het komende jaar te wachten?

Wat is MDT en The NXT Chapter?

MDT staat voor maatschappelijke diensttijd. Dit is een landelijk project, waar allerlei maatschappelijke organisaties en een aantal gemeenten meedoen met ‘proeftuinen’. Alle programma’s richten zich op jongeren tussen de 16 en 27 jaar en kennen drie doelstellingen: talentontwikkeling van de jongere, maatschappelijke impact genereren en het bevorderen van sociale cohesie.

The NXT Chapter is de naam van de Dordtse gemeentelijke proeftuin. R-Newt is de uitvoerder van dit programma. Na een periode van voorbereiding is de eerste groep deelnemers gestart in februari 2020. De inhoud van The NXT Chapter bestaat uit vier blokken waarbij ontmoeting, persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke inzet terugkerende thema’s zijn. Gedurende het traject zijn de deelnemers gelinkt aan een persoonlijke coach, die hen ook na het traject nog kan helpen. Het doel van het programma is dat de deelnemers uiteindelijk doorstromen naar een passende opleiding of werkplek, maar ook dat ze zijn gegroeid in hun zelfvertrouwen, vaardigheden en netwerk. Bij allerlei onderdelen in het programma zijn lokale partners betrokken.

Wat is er gebeurd?

Na een periode van voorbereidingen, waarin het programma werd samengesteld, partners er bij werden gezocht en jongeren geworven, konden we in februari starten met het opdoen van praktijkervaringen. Vanwege corona en de maatregelen moest vanaf maart de groep een alternatieve manier zoeken om het programma te volgen. Dit gebeurde deels online, maar zeker de maatschappelijke inzet en later ook weer de workshops en coaching, konden gelukkig op locatie doorgang vinden. De tweede groep heeft haar groepssessie relatief normaal kunnen volgen en zit vanaf het moment van de aangescherpte lockdown in de fase dat zij zich bij maatschappelijke organisaties inzetten. Deze organisaties kunnen gewoon open blijven, waardoor de deelnemers geen vertraging oplopen. De derde groep deelnemers is net begonnen en is wat meer beperkt, maar ook hierbij lukt het om het programma voort te zetten.

Voorlopige resultaten

Het is nog te vroeg om vanuit de uitstroom conclusies te trekken over de werking van The NXT Chapter als begeleiding naar werk of opleiding. Wel is tijdens het traject soms goed vooruitgang te zien in de ontwikkeling van de deelnemers. Een van de deelnemers kwam binnen met een laag vertrouwen in de medemens, maar door het brede scala aan nieuwe ervaringen, contacten en de coaching gesprekken zag je een duidelijke groei van vertrouwen en werd er vrijwilligerswerk gedaan op een erg sociale plek in de wijk. Dat was in het begin van het traject moeilijk denkbaar. En zo zijn er meer verhalen.

Hoe verder?

Een exact moment is nog niet geprikt, maar in december 2020 en in het eerste kwartaal van 2021 zal een vierde en een vijfde groep deelnemers starten met The NXT Chapter. Door corona zien we dat er meer studenten dan gemiddeld uitstromen uit het onderwijs; waarschijnlijk door een verkeerde studiekeuze of de grote hoeveelheid online onderwijs.

Afgelopen zomer is de eigen website voor The NXT Chapter opgeleverd (www.thenxtchapter.nl) en zijn we op sociale media te vinden. Hierop worden wekelijks updates geplaatst over de groepen die deelnemen. Dus volg The NXT Chapter op de sociale media en weet waar de groepen mee bezig zijn! We zijn actief op Facebook en Instagram. Heb je vragen over The NXT CHapter? Neem contact op met Chantal Buster van R-Newt: 06 125 40 846.

Bekijk hier de infographic MDT Dordrecht