Safe spaces om radicalisering te voorkomen

Geplaatst in Algemeen op

Radicalisering is een groeiende maatschappelijke zorg in Europa. Met name jongeren met een gebrek aan positieve vooruitzichten en een grote kans op sociale vervreemding blijken ontvankelijk te zijn voor radicalisering. Om dit tegen te gaan, is het internationale project ORPHEUS begin dit jaar van start gegaan. ORPHEUS staat voor Offline and online Radicalisation Prevention Holding back Extremism and Upholding Security. R-Newt is actief deelnemer aan dit internationale project en heeft Dordrecht als werkgebied bestempeld. Onlangs heeft R-Newt in dat kader een verkenning gedaan naar safe spaces van jongeren in Dordrecht.

Wat zijn safe spaces?

Een safe place is een veilige plek, online of offline, waar jongeren terechtkunnen met problemen en hun hart kunnen luchten zonder be- en veroordeeld te worden. Met name voor jongeren die dreigen te radicaliseren, blijken safe spaces  preventief te werken. Zo’n veilige plek is effectiever dan een harde aanpak. Via de verkenning hoopt R-Newt erachter te komen hoe jongeren in Dordrecht hun safe space zien en welke behoeften zij op dit gebied hebben. De jongerenraad van de gemeente Dordrecht was ook in de verkenning vertegenwoordigd.Op basis van de uitkomsten wordt een vervolg aan dit programmaonderdeel gegeven.

Uitkomsten

Maar liefst driekwart van de jongeren geeft aan zich weleens onveilig te voelen in de verschillende wijken, zowel in fysiek als in mentaal opzicht. Juist op die onveilige plekken is de kans op sociale vervreemding groter. Een andere opvallende uitkomst is dat het thuisfront – ouders of verzorgers –  niet altijd binnen de safe space van jongeren valt. Vooral vrienden, muziek en fysieke uitlatingen, zoals sporten zijn belangrijke plekken voor jongeren om hun hart te luchten en hun hoofd leeg te maken: daar voelen ze zich veilig.

Gamen om te ontladen

Ook de online wereld is voor sommigen een safe space. Jongeren geven daarbij aan goed te weten dat ze voorzichtig moeten zijn en wie ze kunnen vertrouwen. Een online potje gamen is volgens een aantal jongeren een prima manier om te ontladen na een stressvolle dag. Deze groep jongeren geven aan dat rust, vrijheid en een neutraal, luisterend oor belangrijke onderdelen zijn van deze plekken. Kortom, een safe space waar ze zichzelf kunnen zijn, zonder afkeuring van anderen.

De uitkomsten van de verkenning worden meegenomen in de verdere doorvertaling van het programmaonderdeel safe spaces en zullen internationaal worden gedeeld. Wil je meer weten over ORPHEUS en hoe R-Newt in Dordrecht is betrokken bij dit programma, kijk dan hier >
Of neem contact op met Issam Bulahruz, te bereiken op Issam@r-newt.nl of Sibel Demir, te bereiken via Sibel@r-newt.nl.