Resultaten kinderrechtentour in beeldende infographic

Geplaatst in Algemeen op

Het Innovatienetwerk Jeugd, het Lectoraat Opvoeden voor de Toekomst en studenten Fontys Hogeschool Pedagogiek zijn eind 2020 zes dagen in het alledaagse leven in coronatijd van 73 kinderen gedoken; 50 meisjes en 23 jongens tussen 10 en 12 jaar uit Hilvarenbeek, Waalwijk, Dongen, Heusden, Goirle en Tilburg.

“Corona moet gewoon stoppen.”
“Volwassenen moeten beter naar ons luisteren.”

Kinderrechten vieren
Deze kinderrechtentour is een proces waarbij participatie en onderzoek hand in hand eenzelfde doel beoogden: bijdragen aan het veilig, gezond en gelukkig opgroeien van kinderen in regio Hart van Brabant. Op deze manier vieren we in de regio sinds 2015 rondom 20 november de Dag van de Rechten van het Kind de kinderrechten. Daarbij zijn in elke gemeente een groep kinderen, de lokale jongerenwerker, beleidsmaker, wethouder en/of burgemeester betrokken.

“Toen ik hoorde dat mijn moeder corona had, was ik in shock. Toen wou ik echt afstand houden, want ik wilde het echt echt echt niet krijgen.”

Openhartig
Via een speelse gespreksvorm kwamen de ‘deep stories’ van kinderen boven tafel. Zij vertelden openhartig over hun beleving van de coronatijd en hoe deze periode hen emotioneel raakt. Ze hebben veel ‘emotiewerk’ verricht, wat blijkt uit hun verhalen, tekeningen en schrijfsels in het kinderrechtenboekje. Hun input is geanalyseerd aan de hand van de vier basisemoties: boos, blij, bang en bedroefd. Er is gekeken wat er gebeurt in de vier leefwerelden van de kinderen: de thuiswereld, de schoolwereld, de wereld van de vrije tijd en de online wereld. Deze tour heeft antwoorden gegeven op vragen als ‘hoe raakt corona ons’, ‘hoe zien we de wereld na corona’ en ‘wat willen we behouden uit de coronatijd’.

Download hier de infographic met de resultaten van de kinderrechtentour >

Meerwaarde
Wat is de meerwaarde van de resultaten?

  • De resultaten zijn een voorbeeld van wat we in regio Hart van Brabant ambiëren in de KOERS Jeugd(hulp) Samen met de Jeugd: ‘Denken vanuit de leefwereld van kinderen. Niet vanuit regels en procedures’.
  • Zicht op concrete wensen/adviezen van kinderen, zoals het belang van een duurzamere wereld, lessen over discriminatie en racisme, een stem voor kinderen in de gemeente en een lokaal jeugdcentrum als plek om elkaar te ontmoeten/tweede huis.
  • De methodiek gebruikt tijdens kinderrechtentour kan dienen als praktijkvoorbeeld over hoe je met kinderen (10-12 jaar) in gesprek kunt gaan over corona.

De resultaten kunnen dienen als tool om het gesprek aan te gaan met kinderen over corona.