Just Be: Een veilige en gezellige plek voor meiden

Geplaatst in Algemeen op

Just Be. Misschien heb je er al eens over gehoord, maar wellicht ook niet. Just Be is een samenwerking tussen R-Newt en R-Newt Kids waar verschillende meidengroepen In Dordrecht en Tilburg onder zijn gebundeld. Wat Just Be precies doet, wie er de drijvende krachten achter zijn, wat ze organiseren en wat hen drijft, vertellen Feride, Fatima en Semra.  

“Just Be is ontstaan naar aanleiding van onze meidengroepenconstructie die we in samenwerking met R-Newt Kids hebben opgezet”, vertelt Feride. “Onder de naam Just Be organiseren we verschillende activiteiten voor meerdere meidengroepen: Just Girly (groep 5 & 6), Just Girlz (groep 7 & 8), Just Teenz (1e & 2e klas van de middelbare) & Just Young (3e klas van de middelbare).” 

Drie Jongerenwerkers van Just Be aan het woord…
Om meer te weten te komen over Just Be, spraken we met drie jongerenwerkers.

Feride Ünal-Donders, 26 jaar oud, sinds twee jaar werkzaam bij R-Newt als jongerenwerker in Tilburg-Noord. Binnen haar werk ligt de focus op de doelgroep meiden.”

Fatima Elabbassi, 49 jaar oud, sinds 2002 werkzaam bij ContourdeTwern en sinds 15 november 2020 ook werkzaam als R-Newt Kids medewerker. Zij richt zich op de meidengroep in de leeftijd van 8 tot 12 jaar.

Semra Locadia, 37 jaar oud en sinds 2009 werkzaam bij ContourdeTwern als jongerenwerker binnen R-Newt. Haar werkgebied is Tilburg-Noord en daar focust zij zich op de meiden in de leeftijd van 10 tot 27 jaar. Daarnaast heeft ze ook nog stedelijke projecten.  

Waarom is Just Be een apart onderdeel met een eigen naam?
Feride vertelt: “Het meidenwerk is een aparte tak binnen het jongerenwerk waar wij als kind- en jongerenwerkers meer aandacht aan willen geven. Om het meidenwerk beter op de kaart te zetten, kozen wij er destijds voor om onder een eigen naam verder te gaan.” 

Semra vult aan: “Meidenwerk is toch wel een tak apart binnen het jongerenwerk en hier hebben wij ook een andere methodiek op. Om het meer eigen te maken binnen R-Newt, gaven we ons initiatief een naam, om het zo op deze manier nog meer zichtbaar en kenbaar te maken.” “De namen die wij kozen (red.: Just Girly, Just Girlz, Just Teenz en Just Young), passen bij onze doelgroep en matchen met elkaar”, aldus Fatima.
 

Vroeg starten met jonge meiden
Waarom Just Be zich al op hele jonge meisjes (groep 5 & 6) richt, legt Feride uit: “Bij ons in de wijk (Tilburg-Noord) was er heel erg de behoefte voor activiteiten gericht op alleen meiden, maar ook vooral voor de jongere doelgroep. Om de meiden voor een langere periode leuke activiteiten aan te kunnen bieden, bedachten we toen de meiden-groepenconstructie. Meiden die in groep 5 zitten, kunnen de komende jaren tot ver in de middelbare schooltijd nog deelnemen aan onze meidengroepen. Zo kunnen wij als jongerenwerkers de meiden op lange termijn bedienen, en waar nodig, ondersteunen. 

Fatima geeft aan dat de meiden samenkomen, zichzelf kunnen zijn, hun verhaal kunnen vertellen, van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen steunen waar dat nodig is. “Het is mooi om de focus op de meiden uit Tilburg-Noord al vroeg te starten. Er was heel erg de behoefte bij de meiden om deel te nemen aan de jongerenwerkactiviteiten. Maar zij vielen onder onze doelgroep. Vandaar dat wij ook de samenwerking zijn gaan opzoeken met R-Newt Kids”, vult Semra aan.
 

Een belangrijk onderdeel binnen R-Newt
“Just Be vormt een belangrijk onderdeel binnen R-Newt”, vertelt Feride. “Omdat het meidenwerk een aparte tak binnen het jongerenwerk is waar we bij R-Newt ook veel aandacht aan besteden. Meiden hebben andere behoeftes dan jongens en dit vraagt om een andere aanpak. Zo willen de meiden samen met andere meiden in een veilige omgeving zichzelf kunnen zijn. Ook houden ze zich met andere onderwerpen bezig en willen ze graag leuke activi-teiten doen met elkaar.

Fatima: “Met het begeleiden van de meidengroep, waarborgen we de veiligheid. Kwetsbare meiden die om redenen minder kansen krijgen of stimulans ervaren, of meiden die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Juist voor deze meiden kan het jongerenwerk écht een verschil maken.” “Meiden zijn vaak kwetsbaarder dan jongens”, zegt Semra. “En daar hoort ook een andere aanpak op. Zij willen graag de veiligheid hebben binnen de groep, maar óók in de omgeving waarin de activiteiten worden georganiseerd. We bespreken bepaalde thema’s, meiden worden weer-baar gemaakt. Dit is bij de ontwikkeling van de meiden allemaal van groot belang.” 

Activiteiten afgestemd op behoeften
Fatima geeft uitleg over welke activiteiten er georganiseerd worden voor de diverse meidengroepen. “Er vindt in groepsverband een diversiteit aan activiteiten plaats rondom verschillende thema’s, zoals: zelfbeeld, sociale omge-ving, talentontwikkeling en seksualiteit. Meestal bestaat de meidengroep uit een redelijk vaste groep meiden die elkaar met een zekere regelmaat ontmoeten. Hoewel de omvang van de groepen uiteenloopt, bestaan de groepen meestal uit 12 tot 25 meiden. Deze omvang waarborgt de veiligheid in de groep en maakt het mogelijk om persoon-lijke thema’s te bespreken. Wij bieden naast groepsactiviteiten ook individuele begeleiding aan meisjes. Het hangt af van de behoefte van het meisje.”

Feride: “Bij het organiseren van activiteiten houden we rekening met de behoeftes van de meiden en de leeftijdsfase waarin ze zitten. Ook focussen we ons op het ontdekken van talenten van de meiden en zorgen hierbij voor een gezellige en veilige omgeving waarin ze zichzelf kunnen zijn.” Semra geeft aan dat de activiteiten erg divers zijn en gericht worden op de samenstelling van de groepen. “Over het algemeen werken wij wel met blokken van vier weken waarin wij thema’s per blok behandelen.” 

Veel positieve reacties op georganiseerde activiteiten
Feride, Semra en Fatima krijgen veel positieve reacties van zowel meiden als ouders. Feride: “De meiden vinden het leuk om samen met ons nieuwe dingen te ontdekken en om activiteiten te doen samen met andere meiden. Vooral in deze coronaperiode kijken de meiden echt uit naar de wekelijkse bijeenkomsten met de meidengroepen.” Fatima: “De reacties zijn positief. Meiden zijn tevreden met dit initiatief. Dit is de enige activiteit die ze hebben in tijd van corona. Het doet hun wonderen.”

Semra: “De meiden zijn altijd enthousiast en blij met de activiteiten die wij organiseren. Soms kan het ook wel eens zijn dat ze in het begin denken “Wat is dit?”, maar als ze eenmaal bezig zijn, vinden ze het hartstikke leuk of leer-zaam. Dit is ook terug te zien in de aanwezigheid. De vaste kern is er elke week. Dit is voor hun ook een uitje.”
 

Dromen voor de toekomst 
Hoe zien Semra, Fatima en Feride de toekomst van het meidenwerk? Welke uitdagingen zijn er? Semra: “We willen meer online zichtbaar zijn. Dit is voor ons als jongerenwerkers ook nog nieuw en daarin zijn wij ook erg zoekende naar op welke manier wij dat het beste kunnen doen.” Fatima beaamt dit: “Door meer online zichtbaarheid, wil ik zorgen dat al mijn meiden mij nog beter kunnen vinden voor alle vragen en het vergoten van hun weerbaarheid. Semra vervolgt: “Daarnaast zou het tof zijn als het concept wat wij in Tilburg-Noord en in Dordrecht opgezet hebben, stedelijk opgepakt kan worden door alle meidenwerkers van R-Newt.”

Feride droomt ervan om met de meidengroepen van Tilburg-Noord en Dordrecht op kamp te gaan. “Hopelijk kunnen we dit in de toekomst, na corona, nog verwezenlijken. Tijdens de coronacrisis is ook heel erg de behoefte ontstaan om ook online activiteiten te organiseren voor meiden. Dit is ook een nieuwe uitdaging binnen R-Newt, waar we samen met verschillende meidenwerkers aan werken.”