4 december: Seksualiteit en het vlaggensysteem

OMSCHRIJVING Stel, je hoort een groep jongens stoer vertellen dat zij in het zwembad bij de meisjes hebben gegluurd. Je vraagt je af: is dit iets wat bij de leeftijd hoort of is dit grensoverschrijdend? Stel, je hoort die meisjes klagen dat zij begluurd zijn in het zwembad. Hoe ga je hiermee om? Neem je…

13 november: Omgaan met agressie

In aanraking komen met agressief gedrag tijdens het werk kan heel beangstigend zijn. Niet alleen wordt uw gevoel van veiligheid aangetast, ook kan uw eigen manier van reageren teleurstelling en ontevredenheid oproepen. In onze training leert u verschillende typen agressie herkennen en hoe u hier professioneel mee kunt omgaan. Bij elk type agressie hoort een…

Persoonlijke benadering

Jongerenwerk is mensenwerk

Het zal dus geen verrassing zijn dat wij veel waarde hechten aan een prettige samenwerking en aandacht voor elkaar. De persoonlijke benadering die R-Newt T&A nastreeft is gebaseerd op respect, openheid en vertrouwen.