Helaas, er zijn geen resultaten gevonden.

Persoonlijke benadering

Jongerenwerk is mensenwerk

Het zal dus geen verrassing zijn dat wij veel waarde hechten aan een prettige samenwerking en aandacht voor elkaar. De persoonlijke benadering die R-Newt T&A nastreeft is gebaseerd op respect, openheid en vertrouwen.