13 november: Omgaan met agressie

Voor iedereen die met agressie te maken heeft

In aanraking komen met agressief gedrag tijdens het werk kan heel beangstigend zijn. Niet alleen wordt uw gevoel van veiligheid aangetast, ook kan uw eigen manier van reageren teleurstelling en ontevredenheid oproepen. In onze training leert u verschillende typen agressie herkennen en hoe u hier professioneel mee kunt omgaan. Bij elk type agressie hoort een concreet ‘stappenplan’ met bijbehorende de-escalerende gesprekstechnieken, waar in de training veelvuldig mee geoefend wordt.

Onderwerpen

  • Soorten agressie
  • Stappenplan per type agressie leren doorlopen
  • Dé-escalerende gesprekstechnieken per type agressie leren
  • Spanning bij je zelf herkennen en beseffen wat hierbij effectief en niet-effectief gedrag is.
  • Ervaren hoe je zelf op spanning reageert.
  • Van een basis reactie naar een gecontroleerde reactie leren gaan om te dé-escaleren.
  • Het bovenstaande met een acteur oefenen

Resultaat

Na het volgen van deze training van Bart en Ingrid in twee dagdelen blijft u (beter) in balans en bent u weerbaarder in moeilijke situaties waarin u te maken krijgt met agressie. We bekijken de oorzaken en effecten van agressie op lichaam en geest, waardoor u beter kunt anticiperen op boosheid of agressie in uw omgeving.

 

 

Meedoen?