R-Newt Kids Thuis

VRIJWILLIGERS OF STAGIAIRES VAN R-NEWT KIDS THUIS BIEDEN TIJDELIJKE ONDERSTEUNING AAN (AANSTAANDE) OUDERS EN/OF KINDEREN TOT 18 JAAR. WE WERKEN PREVENTIEF, DAT WIL ZEGGEN: WE PROBEREN TE VOORKOMEN DAT PROBLEMEN ONTSTAAN OF DAT PROBLEMEN GROTER WORDEN. DIT DOEN WE DOOR ER TE ZIJN, TE LUISTEREN, MEE TE DENKEN OF DOOR HET SAMEN TE DOEN. ONZE ONDERSTEUNING IS GRATIS. 

WAAR 

R-Newt Kids Thuis biedt ondersteuning aan gezinnen die wonen binnen de gemeente Tilburg.  

WAT DOEN WE 

Vrijwilligers of stagiaires komen één keer per week bij gezinnen thuis op bezoek. De vrijwilliger of stagiaire sluit aan bij de vraag/behoefte van ouder en/of kind. Afhankelijk van de vraag duurt het bezoek één uur tot enkele uren. De totale ondersteuning duurt rond de 6 of 12 maanden, afhankelijk van de ondersteuningsvorm. De ondersteuning kan te maken hebben met de volgende onderdelen: 

SPEL 

Stagiaires nemen speelgoed mee naar het gezin en spelen samen met ouder(s) en kind(eren) t/m 6 jaar. Via het spel wordt de ontwikkeling van het kind gestimuleerd, krijgen ouders opvoedondersteuning en/of wordt het sociaal netwerk van het gezin versterkt. 

TAAL 

Vrijwilligers of stagiaires stimuleren samen met ouder(s) spelenderwijs het taalplezier en de taalontwikkeling van kinderen tussen 4 en 10 jaar oud.  

MAATJE VOOR EEN KIND/JONGRE

Vrijwilligers of stagiaires zijn een maatje voor een kind/jongere tussen de 7 en 18 jaar, zij ondernemen samen (leuke) activiteiten en bieden een luisterend oor waar nodig. Het kind/de jongere staat tijdens deze afspraak centraal en krijgt even alle aandacht. 

MAATJE VOOR EEN OUDER 

Vrijwilligers bieden praktische en/of emotionele ondersteuning aan een (aanstaande) ouder. Zij ondernemen samen activiteiten met of zonder de kinderen, bieden een luisterend oor en denken mee indien nodig.  

CONTACTGEGEVENS 

Wil jij meer informatie? Ben jij op zoek naar ondersteuning voor jezelf of voor een ander? Of wil jij je graag aanmelden als vrijwilliger/stagiaire? Neem dan contact op met: 

R-Newt Kids Thuis
Bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag van 09.00 uur tot 13.00 uur
kids@r-newt.nl
Tel. 013 – 583 99 99