R-Newt Kids Thuis

R-Newt Kids Thuis biedt tijdelijke ondersteuning aan gezinnen en/of kinderen door vrijwilligers of stagiaires. We werken preventief, dat wil zeggen: we proberen te voorkomen dat problemen ontstaan of dat problemen groter worden. Dit doen we door er te zijn, te luisteren, mee te denken of voor te doen. Onze hulp is gratis.
Wat doen we

Vrijwilligers of stagiaires komen één keer per week bij gezinnen thuis op bezoek. Eén vrijwilliger/stagiaire wordt gekoppeld aan één gezin/kind. De vrijwilliger/stagiaire sluit aan bij de vraag/wens van het gezin/kind. Afhankelijk van de vraag duurt het bezoek één uur tot enkele uren. De vraag kan te maken hebben met de volgende onderdelen:

Spel

Doelgroep?
Kinderen van 0 t/m 6 jaar en hun ouders

Doel?
Stimuleren (spel-/taal)ontwikkeling kinderen; zelfvertrouwen ouder(s) vergroten; netwerk ouder(s) vergroten; positieve ervaringen opdoen

Door wie?
Stagiaires Pedagogiek of Social Work/Studies

Hoe?
Stagiaires nemen speelgoed mee naar het gezin en spelen samen met ouder(s) en kind(eren). Via het spel wordt de ontwikkeling van het kind gestimuleerd, krijgen ouders opvoedondersteuning en/of wordt het sociaal netwerk van het gezin versterkt.

Duur
Twintig weken, één uur per week

Taal

Doelgroep
Kinderen van 4 t/m 10 jaar die moeite hebben met de Nederlandse taal, en hun ouders

Doel
Stimuleren taalontwikkeling kinderen; creëren taalplezier; zelfvertrouwen vergroten; positieve ervaringen opdoen

Door wie
Vrijwilligers

Hoe
Vrijwilligers proberen spelenderwijs de taalontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 4 t/m 10 jaar te stimuleren. De vrijwilligers spelen (taal)spelletjes met het gezin, lezen boekjes, kletsen gezellig met het gezin of gaan samen eropuit. Met als doel te laten zien hoe leuk taal kan zijn.

Duur
Twintig weken één tot twee uur per week

Maatje voor een kind/jongere

Doelgroep
Kinderen/jongeren van 7 tot 18 jaar die door omstandigheden wat extra positieve aandacht kunnen gebruiken

Doel
Kind/jongere handvatten geven; zelfvertrouwen vergroten; zelfbeeld verbeteren; netwerk vergroten; positieve ervaringen opdoen

Door wie
Vrijwilligers

Hoe
Vrijwilligers zijn een maatje voor een kind/jongere, om samen leuke dingen mee te doen en om mee te praten. Ze sluiten daarbij aan bij de interesse van het kind/de jongere. De vrijwilliger en het kind/de jongere spreken wekelijks af. Het kind/de jongere staat tijdens deze afspraak centraal en krijgt even alle aandacht.

Duur
Een (school)jaar lang twee tot drie uur per week

Maatje voor een ouder

Doelgroep
(Aanstaande) ouders met kinderen van 0 tot 18 jaar die tijdelijk een steuntje in de rug nodig hebben

Doel

Ouder(s) handvatten geven, zelfvertrouwen vergroten; netwerk vergroten; positieve ervaringen opdoen

Door wie
Vrijwilligers die ervaring hebben als ouder

Hoe
Vrijwilligers bezoeken wekelijks een ouder; om samen te praten, mee te kijken of mee te denken, te luisteren naar het verhaal van de ouder of te onderzoeken bij welke activiteiten een ouder kan aansluiten. De vrijwilligers gaan uit van de vraag van de ouder. Mogelijk dat een ouder zich als opvoeder bijvoorbeeld wat onzeker voelt of weinig contacten heeft. De vrijwilligers bieden ondersteuning, praktische hulp en vriendschap.

Duur
Een jaar lang twee tot drie uur per week

Wie doet wat en waar

Ons werkgebied is de gemeente Tilburg

Stedelijke coördinatoren

Aanmelding en informatie

Adviespunt R-Newt Kids Thuis
Tonny van Dommelen en Marianne de Groot
kids@r-newt.nl
Tel. 013 – 583 99 99

Wijkcoördinatoren

Begeleiding gezinnen
Noord en Oud-Noord

Jamie van Dijk
jamievandijk@contourdetwern.nl
Tel. 06 83 13 91 13

West en Reeshof

Inge de Volder
ingedevolder@contourdetwern.nl
Tel. 06 82 12 10 47

Zuid

Ingrid van Dijk
ingridvandijk@contourdetwern.nl
Tel. 06 23 13 92 37

Sinem Kocaman
sinemkocaman@contourdetwern.nl
Tel. 06 83 20 16 47

Contactgegevens

R-Newt Kids Thuis is een onderdeel van ContourdeTwern

Aanmelding en informatie

Adviespunt R-Newt Kids Thuis
Bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag van 9.00 uur tot 13.00 uur
kids@r-newt.nl
Tel. 013 – 583 99 99