Tilburgse jongeren leggen krans bij dodenherdenking

Geplaatst in Jongeren op

Tilburgse jongeren hebben op 4 mei een krans gelegd bij de plaatselijke dodenherdenking. Hiermee wil R-Newt de jongeren bewuster maken van de Tweede Wereldoorlog, de huidige oorlogen en de vluchtelingenproblematiek. Jongerenwerker Maria Melis: “De jongeren, die allemaal verschillende achtergronden hebben, beseffen zo dat het niet vanzelfsprekend is om in een veilig en vreedzaam land te leven. En door hieraan deel te nemen, laten de jongeren zich ook van hun positieve kant zien. Hopelijk kunnen we volgend jaar nog iets meer betekenen voor de 4 mei-organisatie.”

Solange (21) uit Aruba was een van de jongeren die vanuit R-Newt de dodenherdenking bijwoonde. Ze vertelde Maria waar ze aan moest denken tijdens de twee minuten stilte: “Ik dacht aan Boy Ecury.” “Wie? Wie is dat?” vroeg Maria toen, want ze had er nog nooit van gehoord. Toen vertelde Solange dat deze jongeman uit Aruba vóór de Tweede Wereldoorlog kwam studeren in Nederland, maar tijdens de oorlog in het verzet ging. Vlak voor het eind van de oorlog werd hij geliquideerd door Nazi’s. Maria: “Later drong het tot me door dat ik eigenlijk weinig hoor over de deelname en betrokkenheid van de Nederlandse Antillen en Aruba tijdens de Tweede Wereldoorlog.”

Brede steun
Uit onderzoek van het 1Vandaag opiniepanel in 2015, blijkt dat er brede steun is voor de jaarlijkse dodenherdenking. Ook jongeren steunen de manier waarop in Nederland oorlogsslachtoffers worden herdacht. Van zeven op de tien jongeren mag de dodenherdenking blijven hoe het nu is, 17 procent vindt de huidige vorm achterhaald. In tegenstelling tot ouderen, die de oorlog vooral kennen door ervaringen van familie, hebben jongeren hun kennis over de oorlog en het belang van herdenken vooral opgedaan op school, en uit boeken, films en series.

Voor wie je stil bent
De deelnemers die de tijd nemen om twee minuten stil te zijn (negen van de tien) denken dan vooral aan slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, maar bijna de helft denkt ook aan slachtoffers van andere oorlogen. Drie op de tien grijpt het moment aan om te denken aan familie of kennissen die de oorlog hebben meegemaakt. De belangrijkste reden om twee minuten stil te zijn, is uit respect voor slachtoffers en overlevenden van de oorlog. Een andere reden die door zowel ouderen als jongeren wordt genoemd, is dat mensen door te herdenken aan de buitenwereld laten zien dat een nieuwe oorlog voorkomen moet worden.

De jongeren die vanuit R-Newt aanwezig waren bij de dodenherdenking in Tilburg.