Jongeren in Vlijmen hebben behoefte aan perspectief en eigen plek

Geplaatst in Algemeen op

De R-Newt-camper is de komende tijd steeds vaker te zien in Vlijmen. De gemeente heeft flink geïnvesteerd in jongerenwerk, zodat het team wordt uitgebreid. De jongerenwerkers gaan met de camper de wijk in om contact te zoeken met jongeren die op pleintjes hangen.
Investeren in de jeugd

Een van de jongerenwerkers is Erdem Altin. Hij werkte al een aantal uur in de gemeente Heusden, maar gaat nu fulltime aan de slag. Sinds begin september doet hij dit samen met Furkan Ongan en ook Wesley Loos is het team komen versterken. Binnenkort komt daar nog een vrouwelijke jongerenwerker bij. Aanleiding voor de uitbreiding is de overlast die jongeren veroorzaken rondom wijkgebouw Caleidoscoop in Vlijmen. Samen met de gemeente heeft R-Newt gekeken wat er nodig is. “Investeren in de jeugd, in hun plannen en ideeën”, zegt Erdem. Hij wil zo veel mogelijk jongeren bereiken. “Een relatie met hen aangaan en op basis daarvan een aanbod ontwikkelen.”

Next Up

Een van de ‘gereedschappen’ die Erdem tot zijn beschikking heeft is Next Up. Daarbij bedenken jongeren samen projecten en voeren ze uit. ‘Vliedberg uit z’n dak’ is een mooi voorbeeld. Een groep van ongeveer twintig jongeren organiseerde afgelopen zomer dit wijkevenement voor jong en oud. Met Next Up doen jongeren iets goeds voor de maatschappij. Ze leren ervan, ontdekken waar ze goed in zijn en versterken hun zelfvertrouwen. “De groep jongeren die ‘Vliedberg uit z’n dak’ organiseerde, is een van de groepen die overlast veroorzaakte”, vertelt Erdem. “Door op ze af te stappen en naar hen te luisteren heb ik een band met ze opgebouwd.” Met deze en andere groepen spreekt hij regelmatig over de overlast.

Perspectief

Ook praat hij met jongeren over hoe ze hun toekomst zien. Hij merkt regelmatig dat ze daar geen realistisch beeld bij hebben. “Ze hebben behoefte aan een ander perspectief.” Een manier om dat te bieden is de inzet van rolmodellen. Ook daarmee gaan de jongerenwerkers aan de slag. Wat Erdem vaak hoort is dat de jongeren een eigen locatie willen. Een plek waar ze zichzelf kunnen zijn en niemand tot last zijn. Waar ze hun talenten kunnen ontwikkelen en zo wat kunnen betekenen voor anderen. De eerste stappen zijn al gezet. Samen met een groep jongeren had Erdem begin september een gesprek met burgemeester Willemijn van Hees en wethouder van Peter van Steen. “We hebben plannen gemaakt voor de korte en de lange termijn.”

Hangplek

De eerste stap zou een bescheiden hangplek in speeltuin De Speelberg moeten zijn: een afdakje, verlichting, een wifi- en een waterpunt en een bankje. Als tegenprestatie houden de jongeren de wijk schoon. Het plan voor de lange termijn is een jongerencentrum in Vlijmen. Tot het zover is, pleiten de jongerenwerkers voor een mobiele ontmoetingsplaats, in de vorm van een healthy play-bus. In deze bus is sport- en spelmateriaal aanwezig waarmee jongeren zélf activiteiten kunnen opzetten in de wijk. Erdem: “De aanvraag voor deze bus ligt inmiddels bij de gemeente. We hopen van harte dat hij er komt, zodat we door de hele gemeente activiteiten met en voor jongeren kunnen opzetten.” Met de bus wordt de sociale cohesie in de wijk versterkt en kunnen de jongerenwerkers laagdrempelig contact maken met jongeren. Plannen en ambities genoeg, maar Erdem en zijn collega’s kunnen het niet alleen. Het team heeft hulp nodig van ouders, andere wijkprofessionals, van politie en gemeente. En de jongerenwerkers hopen op een beetje meer begrip voor de jeugd. “Want er zitten altijd verschillende kanten aan een verhaal.”