Grensoverschrijdend gedrag

We zien steeds vaker mensen die om het minste of geringste kunnen exploderen in agressie en geweld. Mensen die over jouw grens gaan en niet meer rationeel kunnen nadenken. Tegelijkertijd wordt vanuit jouw beroepshouding verwacht dat jij op een vakkundige manier reageert. Dat is niet makkelijk en vraagt veel van jezelf! Tijdens deze training leer je hoe je de triggers voor grensoverschrijdend gedrag kan herkennen en leer je hier actief op te reageren, zowel in houding als in gedrag. Het effect is dat situaties minder snel en heftig escaleren en/of agressie zich tegen jou keert. Maar wat als het toch heftig wordt? Daar staan we bij stil in het middagdeel van de training. Hierin leer je je eigen grens te bewaken en maken we je handelingsbekwaam voor de momenten dat het echt spannend wordt.

DE TRAINING

Tijdens de training leren we deelnemers hoe zij de-escalerend moeten handelen in situatie die dreigen te escaleren of geëscaleerd zijn. De training ziet er als volgt uit:

Deel één
 • Je maakt korte kennis met het vak jongerenwerk
 • Waar loop je tegenaan, welke triggers voor grensoverschrijdend gedrag zitten hierin verscholen?
 • Je wordt bewust van je eigen (gedrags-)patronen en het effect hiervan op de ander
 • Je leert eigen spanning te herkennen en weet deze terug te brengen naar een effectief niveau
 • Je leert welke invloed plaats en ruimte hebben in de opbouw van spanning en weet deze factoren effectief te beïnvloeden
 • Je leert het verschil kennen tussen instrumentale en emotionele agressie
 Deel twee:
 • We oefenen spannende situaties, zodat jij je zekerder voelt op het moment dat het nodig is
 • We staan stil bij wanneer wel en wanneer niet te handelen en wat te doen na een spannende situatie
 • We besteden kort aandacht aan wanneer en hoe je agressie binnen de eigen organisatie bespreekbaar kan maken

Resultaat na de training

 • Je hebt inzicht in eigen spanningsopbouw en triggers voor grensoverschrijdend gedrag bij de ander
 • Je kan deze effectief omzetten waardoor situaties niet escaleren
 • Je kan de-escalerend optreden bij grensoverschrijdend gedrag van de ander
 • Je weet wanneer je wel en wanneer je niet moet handelen
 • Je kan binnen je eigen organisatie het agressie preventie beleid bespreekbaar maken

WERKWIJZE

De training is didactisch opgebouwd aan de hand van de methode van Karin de Galan. Concreet betekent dit dat we vertrekken vanuit jouw praktijk, we bekijken samen wat werkt en wat niet, je krijgt voorbeelden en een theoretische onderbouwing om het vervolgens in kleine stappen zelf te doen en mee te nemen naar je dagelijkse praktijk

Aandachtspunten

 • De trainingen zijn ingericht voor 10 tot 12 deelnemers
 • Wij geven training op locatie, liefst zo dicht mogelijk bij de eigen praktijk
 • De training ‘grensoverschrijdend gedrag’ bestaat uit twee dagdelen, waarvan één dagdeel met trainingsacteur
 • Voorafgaand aan de training stemmen we het handelingskader af bij de werkwijze van uw organisatie

VOOR WIE IS DE TRAINING?

Leraren, beheerders, beveiligers, horeca, winkeliers, badmeesters, conciërges, handhaving, vrijetijdsector en alle andere sectoren die te maken krijgen met jongeren in hun werkomgeving. Het onderwijs, preventieteams van de politie en toezichthouders gingen je al voor.

Inschrijven kan nu