Dit is wat we doen

Training

Met onze trainingen willen wij bepaald gedrag bespreekbaar en/of inzichtelijk maken. Om vervolgens handvatten te bieden hoe dit gedrag het beste benaderd kan worden. T&A richt zich hierbij op twee groepen:

  • Het netwerk rondom jeugd. Denk aan alle jeugdprofessionals, leerkrachten, ouders, buurtpreventie en sportcoaches.
  • De jeugd. En dan met de name de jeugd die moeilijk of niet bereikbaar is voor de professionals en het netwerk dat om hen heen beweegt.

Advies

Wij adviseren op jongerenvraagstukken. Onze adviezen richten zich niet alleen op het bespreken en inzichtelijk maken van bepaald gedrag, maar ook waar dit gedrag vandaan komt en hoe dit gedrag voorkomen kan worden. Dat vraagt om een bredere kijk naar het geheel, waarin oplossingen op diverse vlakken en domeinen te vinden zijn. Het vraagt niet alleen een aanpassing van gedrag, maar ook iets van de omgeving waarin het gedrag plaatsvindt.

Jongerenwerk

Soms is een training of adviestraject niet nodig en worden wij gevraagd ons vakmanschap in te zetten op het gebied van jongerenwerk. Zo kunnen bedrijven ons inschakelen om ‘er gewoon te zijn’ en zo bij te dragen aan organisatiedoelen van de betreffende organisaties.

Vakopleiding jongerenwerk

Jongerenwerk is vakmanschap en een vak van kunnen, zijn en doen. Met de vakopleiding ondersteunen we (nieuwe) collega-jongerenwerkers en stomen we ze klaar voor de praktijk.