R-Newt Kids tijdens coronacrisis

Waarvoor kun je tijdens het coronavirus bij de kidswerkers van R-Newt Kids aankloppen?

In tijden van het coronavirus zijn de kidswerkers van R-Newt Kids voornamelijk online actief, maar we zijn óók nog steeds present op straat, zoals je van ons gewend bent. Op deze pagina vind je een overzicht van alle (digitale) activiteiten die R-Newt Kids aanbiedt.

Heb je een vraag en weet je niet goed waar je moet zijn? Mail naar kids@r-newt.nl en we reageren zo snel mogelijk!

Wat R-Newt Kids fysiek doet

Present zijn (de straat op)

We gaan in de middag de straat op. We houden zo een goed beeld op waar kinderen en ouders zijn, wat er speelt, welke vaste groepen elkaar blijven ontmoeten en houden zo laagdrempelig contact. We waarschuwen kinderen en ouders, informeren hen over de regels op dit moment, maar ook wat er aan alternatief, online, aanbod te halen is. Veel kinderen vinden het jammer, missen activiteiten, missen hun vriendjes. We geven ze tips om thuis dingen te doen en reiken ze materialen aan indien nodig.

Niet alleen contact met kinderen zelf, we zijn er ook voor de bewoners in de wijk, voor ons netwerk. We signaleren en houden contact. We houden samen met R-Newt Jongerenwerk het stadsbrede beeld en signaleren hotspots. We delen die informatie ook met gemeente en politie en toezicht. Zodat zij de actuele straatinformatie ook van ons kunnen meenemen.

   • Elke middag de straat op (vaak samen met R-Newt Jongerenwerk). Ouders aanspreken, kinderen voorlichten, laten weten dat we er zijn, vragen opvangen, signaleren, beeld delen, adviseren.
   • We ondersteunen gezinnen door materialen voor thuis aan te reiken:
    • Pakketje met kleurbladen/opdrachten 0-6 jaar voor de gezinnen R-Newt Kids Thuis en Meet & Play.
    • Speelgoedactie. Uitdeelpakketten voor kinderen/gezinnen in armoede en kwetsbare situaties.

Persoonlijke ondersteuning

We bieden fysiek maatwerk daar waar nodig, bijvoorbeeld bij kwetsbare kinderen die bij ons in beeld zijn. Die vraag krijgen we van netwerk, van ouders en van scholen. We dragen bij aan het ondersteunen van (kwetsbare) kinderen op dit moment. Waar nodig kunnen we dit in een fysieke ontmoeting vormgeven. Daarbij houden we wel rekening met de maatregelen en houden we het zoveel mogelijk bij een één-op-één contact.

   • Ondersteuning onderwijs. Een alternatief programma op de reeds aangeboden diensten (schoolloopbaanbegeleiding of ondersteuning kinderraad).
   • Ondersteuning thuisonderwijs. Indien nodig afspraak op school naar aanleiding van signaal school of ouders.
   • Ondersteuning zeer kwetsbare kinderen (moeilijke thuissituatie) door een positief contactmoment en een luisterend oor te bieden. Denk hier aan een wandeling samen.

Wat R-Newt Kids online doet

Digitale ontmoeting, ontspanning, hulp & ondersteuning

Ontmoetingen die normaliter thuis plaatsvinden, verschuiven nu naar online. We onderhouden via digitale middelen contacten met kinderen en ouders en faciliteren ontmoetingen tussen kinderen onderling, zoals de meidengroepen. Ook voor ouders van (jonge) kinderen worden ontmoetingen gefaciliteerd. We zoeken contact door via videobellen te vragen hoe het gaat en bieden een luisterend oor. We ondersteunen daar waar nodig.

Onze R-Newt Kids-medewerkers zijn in deze tijden meer dan ooit online beschikbaar voor kinderen. We zijn dichtbij! Kinderen en ouders kunnen bellen, appen of zoeken via social media contact met een vraag, voor advies of voor een luisterend oor of een praatje. Door online present te zijn, is het voor ons mogelijk digitaal laagdrempelig contact te leggen via bekende kanalen als WhatsApp, Facebook, Instagram, Snapchat en Tiktok. Kinderen en ouders bereiken de werkers individueel voor informatie en advies, maar we zitten ook in WhatsApp-groepen waar we de informatie & advies-taak invullen. Daarnaast zoeken we kinderen en ouders heel gericht op. Op de plekken waar ze zijn online of gewoon via Whatsapp. Werkers zorgen dat ze wekelijks of vaker zelf even contact zoeken met de kinderen en ouders die ze al kennen. Op die manier zijn we sterk online present en laten we hen weten dat we er voor hen zijn als nodig.

   • Breed beschikbaar stellen van onze telefoonnummers voor informatie, advies, een praatje of luisterend oor.
   • Pro-actief contact zoeken met kinderen die we in beeld hebben om te vragen of ze behoefte hebben aan contact, advies of info. Maar meestal om er ‘gewoon te zijn’ en een praatje te maken. Dit kan zijn in groepsapps, maar ook individueel.
   • We monitoren ook vanuit ons online beeld hoe het gaat met kinderen. En doen kennis op van waar zij zich nu bewegen online.
   • R-Newt Kids-medewerkers maken vlogs en blogs over wat ze meemaken tijdens hun werk, zodat inzichtelijk wordt waar kinderen voor kunnen aankloppen. We motiveren kinderen om deel te nemen aan projecten. Kinderen kunnen ook als ambassadeur optreden voor R-Newt Kids door zélf vlogs te maken die wij doorplaatsen op onze social kanalen (door R-Kart-deelnemers).
   • Reguliere activiteiten zoals R-Kart en Meidengroepen zetten we online voort.
   • R-Newt Kids Thuis Online (R-Newt Kids-maatwerk). De wekelijkse bezoeken van stagiaires gaan in de vorm van videobellen door. Basis: er zijn, luisterend oor, lichte tips/ondersteuning en een spel- en voorleesmoment met kind.
   • Meet & Play Online. Online ontmoeting voor ouders die al deelnemen aan de Meet & Play-groepen.

Meedoen of meer informatie? Neem voor R-Newt Kids Thuis contact op via 013-5839999 (ma, di, do 09.00 – 13.00 uur) of kids@r-newt.nl

Meer weten over ondersteuning thuisonderwijs? Mail of bel Erik (erikbodifee@contourdetwern.nl | 06-57654803) of Edith (edithherculeijns@contourdetwern.nl | 06-23141104)

Meedoen met Meet & Play? Mail of bel met Mektouba (mektoubaelbannouhi@contourdetwern.nl | 0642675574)

Participatie & DIY

Als je niet naar school kan, kan een dag behoorlijk lang duren. De werkers van R-Newt Kids zorgen voor online vermaak op onze social media-kanalen door het maken van filmpjes, challenges en er wordt online voorgelezen met een poppentheater.

   • R-Challenge. Elke week een nieuwe challenge. Meer weten?
   • Do-it-yourself filmpjes (6-12 jaar). Elke dag nieuwe filmpjes met knutsel-, spel-, en sportieve ideeën op onze social media-kanalen, zoals Facebook en YouTube. Meer weten?
   • R-Kart. Filmpjes door kinderen voor kinderen. Hoe kom jij je tijd door? Hoe doe jij je huiswerk thuis? Hoe hou jij contact met je vriendjes?
   • Kaarten-/tekeningenactie. Kinderen worden geattendeerd op zorgen voor een ander. Op social media zetten we een oproep om kaarten/tekeningen te maken voor buren. Kinderen worden gestimuleerd om deze zelf uit te delen. Waar nodig verzamelen we de tekeningen in het wijkcentrum en werkers verspreiden ze onder eenzame, kwetsbare burgers. Meer weten of (met je kind) meedoen?

Bekijk hier het totaaloverzicht met namen, mailadressen en telefoonnummers van Kids-medewerkers per wijk

R-Newt op social media

De kidswerkers zijn op social media actiever dan ooit. Via Facebook en YouTube houden we je op de hoogte en inspireren we kids en hun ouders.