Jongereninspraak binnen de gemeente

Geplaatst in Algemeen op

R-Newt zorgt ervoor dat óók jongeren in de gemeente Oisterwijk een stem krijgen. Zo vond er op dinsdag 8 oktober een adviessessie plaats in Het Oude Raadhuis. Om 18:30 ‘s avonds kwam een groep jongeren tussen de twaalf en twintig jaar samen om hun ideeën te delen met een aantal verantwoordelijken van de gemeente. Met een overheerlijke pizza in de hand sparden de jongeren en medewerkers van R-Newt met de beleidsmedewerker Jeugd van de gemeente en wethouder Samenleving Stefanie Vatta over een aantal belangrijke punten.  

Buurthuis en jongeren- contactpersoon 
R-Newt kwam met het concept voor de jongeren-adviessessies. Het doel van deze sessies is om jongeren meer inspraak te geven in de besluiten van de gemeente en hun ideeën en manier van denken te delen. Een aantal onderwerpen kwam op 8 oktober ter sprake: het buurthuis, maandelijkse activiteiten, een ideeënbus en een jongeren-contactpersoon. In een vrije en ontspannen sfeer werd een heleboel informatie uitgewisseld.    

Serieus genomen 
De reacties van de jongeren op de avond waren erg positief. Ze hadden écht het gevoel dat het om hen draaide en dat ze serieus werden genomen. ‘Ik ben blij dat de gemeente dingen voor ons wil doen en ook doet, maar zijn dit eigenlijk wel dingen die wij willen? Het is goed om daarover met elkaar te praten.’ De wethouder en beleidsmedewerker gaven aan dat de mening van de jongeren absoluut telt en dat het belangrijk is dat ze inspraak hebben. Het is vervolgens aan de gemeente om daar weer iets mee te doen. Wordt vervolgd.