Voor gemeentes en organisaties

Aanpak van jeugdgroepen

Wij zien een toename van fluïde groepen met jongere kinderen die gevoelig lijken voor delictpleging. Aan de andere kant lijkt er een gebrek aan perspectief te zijn voor deze groep. Is de inclusieve samenleving een feit? Zijn er gelijke kansen voor elk kind? We gaan hier graag met u het gesprek over aan en adviseren…

Voor onderwijs

Gedrag op school

Hebt u ‘last’ van de mainstream geworden straatcultuur binnen uw school, zitten docenten met de handen in het haar als het gaat om sturen op gedrag? Ons advies, ontwikkeld vanuit onze werkervaring, kan u verder helpen en wellicht biedt de tijdelijke inzet van een jongerenwerker een oplossing.

Voor gemeentes

Beleid rond (met name) risicojeugd

Vanuit de preventieve aanpak bieden wij inzichten. Waar zitten quick wins en verbeterpunten?

Van snel advies tot coaching on the job

Vraag advies aan

Voor de aanpak van jeugd- en jongerenvraagstukken is zelden een pasklare oplossing voor handen.

De aard, omvang en context verschilt. De leeftijd, doelgroep en feitelijke situatie is steeds anders. Het beoogde resultaat en de weg er naartoe is nooit precies gelijk. R-Newt T&A biedt daarom allerlei begeleidingsvormen, van snel advies tot coaching on the job.

Neem contact op