R-Connect Dordrecht

Waar jongeren bemiddelen tussen jongeren

R-Connect is een groep maatschappelijk betrokken jongeren die  zich vrijwillig inzetten als bemiddelaars. Zij bemiddelen bij irritaties of conflicten tussen buurtgenoten waarbij ook jongeren betrokken zijn. Het gaat om incidenten in de dagelijkse sfeer. Formeel optreden door de politie of justitie is niet aan de orde.

Denk aan onenigheid door pesterijen, rommel en vuilnis op straat, vreemde geuren, overlast door hangjongeren, klachten van buren en geluidsoverlast.

Data en tijden zijn met Martha verder af te spreken.