Pauzepresentie Ruiven

Berkel Enschot

Vanuit het R-Newt@school team en het regulier jongerenwerk team Berkel-Enschot sluiten we aan tijdens de pauze op het 2college Ruivenmavo.

Het jongerenwerk zet zich op Ruivenmavo preventief in, in het kader van mentale gezondheid. We  leggen contact met jongeren en bieden hen ondersteuning bij eventuele hulpvragen. Ook stimuleren wij de jongeren om zich maatschappelijk in te zetten voor hun eigen dorp of school. Deze initiatieven juichen wij toe en gaan er samen met de jongeren mee aan de slag om de initiatieven te realiseren.