6 november: Workshop Queenbees & Macho’s

Machogedrag en queenbee-gedrag zijn weliswaar twee verschillende uitingen, maar ze veroorzaken beiden veel problemen. Dit probleemgedrag wordt bij jongens over het algemeen eerder opgemerkt dan bij meiden. De manier waarop jongens overlast veroorzaken, is vaak opvallender en directer dan bij meiden. Over het algemeen zijn het de jongens die meer in het zicht probleemgedrag vertonen.…

13 november: Omgaan met agressie

In aanraking komen met agressief gedrag tijdens het werk kan heel beangstigend zijn. Niet alleen wordt uw gevoel van veiligheid aangetast, ook kan uw eigen manier van reageren teleurstelling en ontevredenheid oproepen. In onze training leert u verschillende typen agressie herkennen en hoe u hier professioneel mee kunt omgaan. Bij elk type agressie hoort een…

Persoonlijke benadering

Jongerenwerk is mensenwerk

Het zal dus geen verrassing zijn dat wij veel waarde hechten aan een prettige samenwerking en aandacht voor elkaar. De persoonlijke benadering die R-Newt T&A nastreeft is gebaseerd op respect, openheid en vertrouwen.