Jonge vluchtelingen begrijpen en begeleiden

Voor beleidsmakers en ambtenaren van gemeenten en beroepskrachten en vrijwilligers die met vluchtelingen werken.

In uw gemeente worden vluchtelingen opgevangen of zijn er plannen om dit op (korte) termijn te doen. U werkt als beroepskracht of vrijwilliger mee aan deze opvang. De vluchteling krijgt voor u pas een gezicht indien u zijn eigen verhaal, cultuur en (traumatische) ervaringen kent. Om de vluchteling zo goed mogelijk op te vangen en te ondersteunen leert u in deze interactieve workshop meer over de omgang met de jonge vluchteling.

Onderwerpen

  • De verschillende culturen van vluchtelingen in uw gemeente.
  • Trauma’s van jonge vluchtelingen begrijpen, signalen herkennen en triggers voorkomen.
  • Verbinden van jonge statushouders met bewoners en organisaties in uw gemeente; het normaliseren van een plek in de samenleving.

Resultaten

  • U bent in staat te begrijpen hoe de culturele achtergrond van de vluchtelingen van invloed is op hun denken en handelen.
  • U weet wat wel of niet te doen om het contact met vluchtelingen op een juiste wijze te┬ábehouden.
  • U heeft kennis van de diverse trauma’s die vluchtelingen hebben opgelopen. U herkent de signalen en weet naar wie door te verwijzen.
  • U weet bij het organiseren van activiteiten voor vluchtelingen hoe u kunt verbinden met bewoners en organisaties in uw gemeente, in plaats van afzonderlijk te handelen.

Meedoen?

Bel naar 013 543 01 40 of