De buurtnetwerk-analyse: Mate(n) van de straat

Voor iedereen die te maken heeft met op straat gesocialiseerde jongeren van 10 tot 23 jaar. Het gaat om individuen en groepen jongeren die samen een buurtnetwerk vormen, voor overlast zorgen en zich schuldig maken aan hinderlijke, overlast gevende en/of criminele activiteiten in de openbare ruimte.

Jongeren zoeken elkaar op in de buurt of in de wijk. Hier vinden ze veiligheid, erkenning of vermaak bij elkaar. Soms verzetten deze jongeren zich ook tegen de burgercultuur en veroorzaken overlast. Hierbij lopen zij het risico blijvend schade op te lopen. Immers, met een crimineel verleden kun je een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) en een baan wel vergeten. Aan de buitenkant is niet te zien hoe ver jongeren van de burgercultuur verwijderd zijn en welke specifieke jongeren in een bepaalde buurt of wijk de overlast veroorzaken. Dit vraagt om een analyse: de door onderzoek bewezen effectieve aanpak Mate(n) van de straat.

Onderwerpen

  • In kaart brengen van het buurtnetwerk als dynamische groep.
  • In kaart brengen van (overlast veroorzakende) jongeren in het buurtnetwerk (groepsgewijs en individueel).
  • Na de analyse integrale inzet bepalen langs de beleidslijnen van het kennisfundament:
    – grenzen stellen;
    – risicoreductie;
    – gewetensvorming en binding.

Resultaat

Optie 1: Wij leren u onze methodiek zelf in te zetten voor een wijkanalyse.
Optie 2: Wij voeren de methode Mate(n) van de straat voor u uit in een bepaalde wijk of buurt. Samen met de betrokken partners (politie, gemeente, jongerenwerk, enzovoort) stellen we een gedegen analyse van het buurtnetwerk op. Op basis van de resultaten van deze analyse kunnen we de invloed van de straatcultuur binnen de groep beperken en de kloof naar de burgercultuur verkleinen. Dit gebeurt vanuit de eigen discipline en kracht van de jongeren maar met een gezamenlijke inspanning die dezelfde kant op werkt.

Meedoen?

Bel naar 013 543 04 40 of