Over R-Newt Kids

Het werk van R-Newt Kids rust op vier pijlers:
Talentontwikkeling van kinderen
Opvoedingsondersteuning & ouderparticipatie
Je plaats in de samenleving
R-Newt Kids en jongerenwerk.
De eerste drie pijlers staan voor directe inzet naar de doelgroep maar op verschillende niveaus: het kind zelf, het gezin rondom het kind en de sociale omgeving (buurt, school en leeftijdsgenoten). De vierde pijler gaat over de brug die ons werk heeft met jeugdhulp.