Talent ontwikkelen voor de toekomst

Kinderen moeten lekker in hun vel zitten en hun talenten kunnen ontdekken. Thuis, op school en op straat. En ouders moeten hen hierbij kunnen ondersteunen. Daar wil R-Newt Kids aan werken.

Over R-Newt kids

Onze organisatie

R-Newt Kids is het sociaal werk voor kinderen van 0 tot 12 jaar en voor hun ouders. R-Newt Kids is er voor ontmoeting en participatie (meedoen): ontmoeting met leeftijdsgenootjes en tussen ouders onderling, ondersteuning voor gezinnen bij het opvoeden en opgroeien. R-Newt Kids is daar waar gezinnen zijn: thuis, op school, op straat. Laagdrempelig en alledaags. Onze sociaal werkers werken aan de versterking van de eigen kracht van kinderen, hun ouders en de samenleving om hen heen. Opdat ze samen een stevige pedagogische civil society gaan vormen en blijven vormen.

Meer over R-Newt Kids Neem contact op