Manifest tegen polarisatie

Geplaatst in Algemeen op

Afgelopen week overhandigde Sociaal Werk Nederland een manifest aan de Tweede Kamer, dat pleit tegen polarisatie en voor inclusie. Naar aanleiding hiervan sprak Zorg + Welzijn magazine met Gon Mevis, directeur|bestuurder van ContourdeTwern, over het jongerenwerk in Tilburg: hoe je bij radicalisering dichtbij de jongere kunt blijven en onheil zelfs kunt voorkomen.

Sociale cohesie is de belangrijkste manier om risicojongeren binnen de samenleving te houden. Op dinsdag 13 juni werd een manifest uitgereikt aan Tweede Kamerleden. Daarin staan 10 actiepunten voor lokale overheden tegen polarisatie en voor inclusie. Jongerenwerk is cruciaal, vooral nu radicalisering de samenleving bedreigt. “De jongerenwerker is als enige professional in staat om vanuit de relatie met de jongere preventief te werken”, zegt Gon Mevis, directeur van welzijnsorganisatie ContourdeTwern. Zijn jongerenwerkers staan al jarenlang op hangplekken, op straat, bij het fietsenhok achter school en op andere ‘risicoplekken’ waar jongeren samenkomen.

Het 10-punten Manifest is vooral gericht op preventie van uitsluiting en versterking van de sociale cohesie. In het manifest staan onder andere: investering in lokale infrastuctuur – sociale wederopbouw in de wijk – stop armoede in achterstandswijken – voed ze op – investeer in sterke professionals – signaleren en doorpakken bij radicalisering.

Jongerenwerk

R-Newt heet het jongerenwerk van ContourdeTwern in Tilburg en omgeving, waar zo’n 50 professionals in de gemeenten aan de slag zijn met jongeren. “Hun kunst is het”, zegt directeur Mevis, “om vertrouwd te zijn met de wijk en een vertrouwensband op te bouwen met jongeren.” Lukt dat wel met jongeren die afglijden? “Deze jongeren zetten zich niet per definitie af tegen volwassenen, maar willen vooral gezien worden. De jongerenwerker is er altijd, hij is een ‘toffe gast’, heeft wel eens wat voor je gedaan en hij beschaamt je vertrouwen niet.”

Authentieke betrokkenheid

“De jongerenwerker is geen vriend, eerder een professioneel maatje”, zegt Mevis. “Wat opvalt is de authentieke betrokkenheid van de jongerenwerkers. Zij richten zich op het hele plaatje en zien dus ook het talent van de jongere, op wat er wél goed gaat in het leven. Dat kan ook sport zijn, of muziek. Ben je ergens goed in, dan geeft je dat een hoge status.”

Radicalisering

Juist de nabijheid van de jongerenwerker kan radicalisering tegengaan. Allereerst omdat de werker tijdig opmerkt dat een jongere verandert. “Onze professionals hebben een flinke scholing achter de rug om radicalisme te signaleren. Er is nooit één kenmerk, altijd een combi van dingen. En een timmermansoog om het te zien”, zegt Gon Mevis. “Wij hebben een multicultureel team, het is belangrijk dat je werkers een afspiegeling vormen van de etnische achtergrond van de jongeren.”

Ketenpartner

Werkt het jongerenwerk dan ook de-radicaliserend? “Wij hebben in Tilburg al lange tijd geen uitreis meer gehad naar Syrië”, zegt Mevis. “We leveren zeker een positieve bijdrage. Wat de jongerenwerker doet is vragen stellen, en nog een keer vragen stellen: waarom vind je het goed dat er zoveel slachtoffers zijn gevallen bij die aanslag?” Hij stelt zijn oordeel zo lang mogelijk uit en als het echt risicovol wordt, dan wordt eerst in kleine kring zorgvuldig overlegd. Soms neemt hij contact op met de ouders en met de school. Wij delen zorgen over jongeren met de specialist veiligheid. Vaak is er trouwens een andere verklaring dan radicalisering voor risicogedrag van jongeren.”

Lees verder op de website van Zorg +Welzijn. Hier kun je ook het manifest downloaden.