Samen aan de slag voor integratie en participatie van vluchtelingen in Tilburg

Geplaatst in Algemeen op

MST | Mensen in beeld houden, Het Ronde Tafelhuis, SNV Brabant Centraal, ContourdeTwern en R-Newt ondertekenden op 12 juni een samenwerkingsovereenkomst waarin zij afspreken om samen te werken aan de integratie en participatie van de vluchtelingen van Tilburg.

Samen gaan zij uitvoering geven aan de verschillende onderdelen van het ‘Actieplan Integratie en Participatie van Vluchtelingen in de gemeente Tilburg 2017 – 2018’. In dit Actieplan zijn thema’s benoemd om ervoor te zorgen dat vluchtelingen vroegtijdig en blijvend meedoen in de Tilburgse samenleving.

Directeur|bestuurder ContourdeTwern Gon Mevis: “Vanuit het samenwerkingsverband bieden we samen activiteiten aan voor ‘de nieuwe Tilburgers’ op wijk-, buurt- en stedelijk niveau. Bijvoorbeeld met de inzet van vrijwilligers kunnen de nieuwe Tilburgers starten met meedoen in de maatschappij via de ‘welkom in de wijk-activiteiten’. Vrijwillige wijkgidsen ondersteunen de nieuwe Tilburgers bij het wegwijs geraken in wijk of buurt. We begeleiden en coachen ex AMV-ers en zetten een vrijwilligerssteunpunt op voor de bewoners van de opvanglocatie St. Jozefzorg.”